top of page
Praying

post 4.

BØNNEVANDRING

Misjon

Hver den som påkaller Herrens navn, skal bli frelst.

Men hvordan kan de påkalle en de ikke tror på?

Hvordan kan de tro på en de ikke har hørt om?

Og hvordan kan de høre uten at noen forkynner?  

Og hvordan kan de forkynne hvis de ikke er utsendt?

Rom 10.13-15.

Be for:

  • Landene hvor NLM driver misjon

  • Misjonærene våre

  • Arbeidet de driver

  • At flere vil dra ut som misjonærer

Månedens misjonsfelt. Sør Amerika Peru og Bolivia.

  • Takk for samarbeidet med de nasjonale kirkene og at det er så mange ivrige brødre og søstre som vil nå lenger ut med evangeliet. Be for nybrottsarbeidet deres.

  • Be for de nasjonale kirkene, for samarbeidet med dem og at de må få vokse som selvstendige kirker. Be om at Gud må kalle mennesker som kan jobbe fulltid i kirkene.

  • Be for det teologiske seminaret SETELA, for lærere og studenter. At de må få en god utdannelse og utrustning.

  • Be for bærekraft i kirkene, at vi må få støtte dem på veien mot å starte egne prosjekter for å generere penger.

  • Be for familieprosjektene i Peru og Bolivia, om at de kan endre hverdagen til det bedre for mange barn og ekteska


Be Gud vise deg fem personer du skal be for og som Han vil at du skal lede til Jesus

bottom of page