top of page
NLM4.JPG

Misjonssalen Mandal

Inn til Jesus - Ut til Verden

Misjonssalen Mandal ønsker å være en menighet som fører mennesker inn til Jesus og videre ut til Verden.


I Misjonssalen Mandal ønsker vi å bygge alt vårt arbeid på Bibelen. Vi betrakter Bibelen som Guds sanne ord til oss og ser den som avgjørende for hva vi tror og hvordan vi lever.

I likhet med andre lutherske kirker og organisasjoner bygger vi på den Evangelisk lutherske bekjennelse


Misjonssalen Mandal er tilsluttet Norsk Luthersk Misjonssamband som er Norges største misjonsorganisasjon. NLM driver,  i tillegg til et omfattende arbeid i Norge,  misjon i 15 land i Afrika, Sør-Amerika og Asia.


Misjonssalen Mandal har også et tett samarbeid med Imekollen Barnehage og NLM Gjenbruk Mandal som vi er med å drifte.

NLM5.JPG
Learn More
NLM Jon.jpg
IMG_2510.JPG
bottom of page