Misjonssalen Mandal søker familiearbeider i 20-30 % stilling.Misjonssalen er Norsk Luthersk Misjonssambands (NLM) menighet i Mandal. Misjonssalen er en flergenerasjonsmenighet med arbeid blant barn, ungdom og voksne og er plassert i sentrum av Mandal. Vi arbeider etter visjonen om å være et inkluderende og misjonerende kristent felleskap, der mennesker møter Jesus og får hjelp til å leve som kristne i hverdagen. Vi vil føre mennesker inn til Jesus og Jesus ut til verden. Misjonssalen Mandal søker nå: Familiearbeider i 20-30% stilling. Sentrale oppgaver:

  • Utvikle familiearbeidet i menigheten sammen med vår pastor.

  • Skape gode samlingspunkt for unge familier/unge voksne i Misjonssalen.

  • Hjelpe familiene til å sette søkelys på tro i hjemmet.

Kvalifikasjoner:

  • Være glad i mennesker og kontaktskapende.

  • Gjerne erfaring fra barne- og familiearbeid.

  • Det vil bli lagt vekt på personlig egnethet og nådegaveutrustning.

Vi ser etter deg som er glad i mennesker og ønsker å være med å bygge Guds rike i Mandal. Du som kjenner at familiearbeid er viktig og som vil hjelpe små og store til å leve nær Jesus i hverdagen. Være med å bygge relasjoner samt skape et godt felleskap for familier og unge voksne i menigheten. Du vil i jobbe i samarbeid med menighetens pastor og oppgavene blir avtalt ut fra egnethet og ønske. Vi forutsetter at du som søker bekjenner den kristne tro og kan identifisere deg med NLM sitt formål og verdier i samsvar med ”Verdidokument – Grunnlagsdokument for ansettelse i Norsk Luthersk Misjonssamband”. Lønn etter NLMs regulativ. Vi kan tilby:

  • Ledertrening og mulighet for relevante kurs.

  • En fleksibel og spennende arbeidshverdag.

  • Tilleggspensjonsavtale.

  • Lønn etter NLMs regulativ.

For mer informasjon om stillingen ta kontakt med pastor i Misjonssalen Jon Lia. (Telefon: 932 66 368 eller e-post: jlia@nlm.no). Skriftlig søknad med CV sendes på epost til post@misjonssalenmandal.no Søknadsfrist: 1. juni. Tiltredelse: Etter avtale.
61 visninger0 kommentarer

Siste innlegg

Se alle