top of page
NLM4.JPG

Gudstjenester og møter

Misjonssalen Mandal ønsker å være en menighet som

fører mennesker inn til Jesus og videre ut til Verden.

Alle er velkomne på våre samlinger. Vi er en flergenerasjons menighet med tilbud om søndagsskole for barna på gudstjenestene, Barne- og ungdoms klubb ellers i uka og tilbud om grupper for ungdom og voksne. Misjon er viktig for oss, og derfor er vi engasjert i mye misjonsarbeid på flere kontinent.


Vi ønsker vi å bygge alt vårt arbeid på Bibelen. Vi betrakter

Bibelen som Guds sanne ord til oss og den som er

avgjørende for hva vi tror og hvordan vi lever.

I likhet med andre lutherske kirker og organisasjoner

bygger vi på den Evangelisk lutherske bekjennelse

Misjonssalen Mandal er tilsluttet Norsk Luthersk Misjonssamband

som er Norges største misjonsorganisasjon.

NLM driver, i tillegg til et omfattende arbeid i

Norge, misjon i 15 land i Afrika, Sør-Amerika og Asia.

bottom of page