top of page

Møteplan

Møter våren 2023

Bønnemøte hver tirsdag kl 10.00

Forsangergruppe - øvelse en gang pr. måned kontakt Roar Lundevik


JANUAR              

01 til 08.jan        FELLES BØNNEUKE - se info ark/FB.

03.jan    19.00     Felles Bønn og Lovsang Misjonssalen

05.jan    18.30     Ungdomsgruppa (UG) fra 7. kl.

08.jan    11.00     Gudstjeneste m/nattverd&søndagsskole

12.jan    18.30     Ungdomsgruppa (UG) fra 7. kl.

15.jan    11.00     Gudstjeneste med Søndagsskole

17.jan    17.00     Spiren barneforening Imekollen BHG

18.jan    19.00     Bibeltime

19.jan    18.30     Ungdomsgruppa (UG) fra 7. kl.

22.jan    11.00     Genrasjonsgudstjeneste

26.jan    11.00     Formiddagstreff m/Marit Andersen

26.jan    18.30     Ungdomsgruppa (UG) fra 7. kl.

27.jan    19.30     Møtehelg med Marit Andersen

28.jan    19.30     Møtehelg

29.jan    11.00     Gudstjeneste med Søndagsskole

31.jan    17.00     Spiren barneforening Imekollen BHG

FEBRUAR           

02.feb   18.30     Ungdomsgruppa (UG) fra 7. kl.

05.feb   11.00     Gudstjeneste m/nattverd&søndagsskole

09.feb   18.30     Ungdomsgruppa (UG) fra 7. kl.

12.feb   19.30    Bibeltime

14.feb   17.00     Spiren barneforening Imekollen BHG

17.feb   18.30     Ungdomsgruppa (UG) fra 7. kl.

19.feb   11.00     Gudstjeneste med søndagsskole

23.feb   11:00     Formiddagstreff

26.feb   19.30     Kveldsmøte

28.feb   17.00     Spiren barneforening Imekollen BHG

MARS   

02.mar  18.30     Ungdomsgruppa (UG) fra 7. kl.

05.mar  17.00     Smått og stort (flergenrasjonssamling)

08.mar  19.00     Årsmøte

09.mar  18.30     Ungdomsgruppa (UG) fra 7. kl.

10 til 12 mars                   Vinterleir UG på Undeland

12.mar  11.00     Gudstjeneste m/nattverd&søndagsskole

14.mar  17.00     Spiren barneforening Imekollen BHG

14.mar  19.30     Felles Bønn og Lovsang - Norkirken Hald

15.mar  19.00     Israelsmøte

16.mar  18.30     Ungdomsgruppa (UG) fra 7. kl.

19.mar  11.00     Gudstjeneste med søndagsskole

22.mar  19.00     Kveldsmøte. Møteuke med Rolf Lavik

23.mar  11.00     Formiddagstreff

23.mar  18.30     Ungdomsgruppa (UG) fra 7. kl.

24.mar  19.00     Vårutloddning. Møteuke med Rolf Lavik

25.mar  19.00     Kveldsmøte. Møteuke med Rolf Lavik

26.mar  11.00     Gudstjeneste med søndagsskole

28.mar  17.00     Spiren barneforening Imekollen BHG

30.mar  18.30     Ungdomsgruppa (UG) fra 7. kl.

APRIL   

02.apr   11.00     Palmesøndag Gdstjeneste

06.apr   19.30     Nattverdsmøte - Skjærtorsdag

09.apr   11.00     1 Påskedag Gudstjeneste

11.apr   17.00     Spiren barneforening Imekollen BHG

13.apr   18.30     Ungdomsgruppa (UG) fra 7. kl.

16.apr   11.00     Gudstjeneste med søndagsskole

19.apr   19.00     Bibeltime

20.apr   18.30     Ungdomsgruppa (UG) fra 7. kl.

21 til 23 april                    Regionskonferanse Evjetun.

25.apr   17.00     Spiren barneforening Imekollen BHG

26.apr   17.00     DUGNADSDAG

27.apr   11.00     Formiddagstreff

27.apr   18.30     Ungdomsgruppa (UG) fra 7. kl.

30.apr   11.00     Konfirmasjonsgudstjeneste

Mai       

04.mai  18.30     Ungdomsgruppa (UG) fra 7. kl.

07.mai  11.00     Gudstjeneste m/nattverd&søndagsskole

09.mai  17.00     Spiren barneforening Imekollen BHG

10.mai  19.30     Felles Bønn og Lovsang - Sentrum memnig.

11.mai  18.30     Ungdomsgruppa (UG) fra 7. kl.

14.mai  17.00     Smått & Stort (flergenrasjonssamling)

18.mai  19.30     Kveldsmøte - Kristi himmelfartsdag

21.mai  11.00     Gudstjeneste m/søndagsskole

23.mai  17.00     Spiren barneforening Imekollen BHG

24.mai  19.00     Bibeltime

29.mai  19.30     Kveldsmøte 2. pinsedag

JUNI OG JULI    

01.jun    18.30     Ungdomsgruppa (UG) fra 7. kl.

04.jun    11.00     Gudstjeneste med søndagsskole

07.jun    17.00     Spiren barneforening Imekollen BHG

08.jun    18.30     Ungdomsgruppa (UG) fra 7. kl.

11.jun    14.00     Hillestevnet/Felleskapstur til Hille

15.jun    18.30     Ungdomsgruppa (UG) fra 7. kl.

18.jun    11.00     Gudstjeneste med søndagsskole

23.jun    18.00     St. Hans feiring på Lordens

25.jun    11.00     Gudstjeneste m/nattverd og søndagsskole

09.jul     19.30     Kveldsmøte

23.jul     19:30     Kveldsmøte

Møteplan kommende halvår: Join Us
bottom of page