top of page

Møteplan

Møter høsten 2023

Bønnemøte hver tirsdag kl 10.00

AUGUST

20.augkl. 17.00 SAMLINGSFEST

24.augkl. 18.30 Ungdomsgruppa (UG) fra 7. kl.

27.augkl. 11.00 Gudstjeneste m.nattverd&søndagsskole

29.augkl. 17.00 Spiren barneforening Imekollen BHG

31.augkl. 11.00 Formiddagstreff

31.augkl. 18.30 Ungdomsgruppa (UG) fra 7. kl.

SEPTEMBER

03.sepkl. 11.00 Generasjonsgudstjeneste m.konf.present

06.sepkl. 19.30 Felles Bønn og lovsang (Oasen)

07.sepkl. 18.30 Ungdomsgruppa (UG) fra 7. kl.

8-10. sept UG leir på Undeland

10.sepkl. 11.00 Gudstjeneste m.søndagsskole

12.sepkl. 17.00 Spiren barnegorening Imekollen BHG

13.sepkl. 19.00 Bibeltime

14.sepkl. 18.30 Ungdomsgruppa (UG) fra 7. kl.

17.sepkl. 17.00 Smått & Stort. -Tro på Hjemmebane

20.sepkl. 19.30 Medlemsmøte

21.sepkl. 18.30 Ungdomsgruppa (UG) fra 7. kl.

24.sepkl. 11.00 Gudstjeneste m.nattverd&søndagsskole

26.sepkl. 17.00 Spiren barneforening Imekollen BHG

28.sepkl. 11:00 Formiddagstreff

28.sepkl. 18.30 Ungdomsgruppa (UG) fra 7. kl.

  OKTOBER

01.oktkl. 11.00 Gudstjeneste - ingen søndagsskole

08.oktkl. 11.00 Gudstjeneste m.søndagsskole

10.oktkl. 17.00 Spiren barneforening Imekollen BHG

11.oktkl. 19.30 Felles Bønn og lovsang (Familiekirka)

12.oktkl. 18.30 Ungdomsgruppa (UG) fra 7. kl.

13 - 15. oktkl. 18.00 Felleskapstur til Evjetun. 

18.oktkl. 19.00 Bibeltime

19.oktkl. 18.30 Ungdomsgruppa (UG) fra 7. kl.

22.oktkl. 11.00 Gudstjeneste m. nattverd&søndagsskole

24.oktkl. 17.00 Spiren barneforening Imekollen BHG

26.oktkl. 11.00 Formiddagstreff

26.oktkl. 18.30 Ungdomsgruppa (UG) fra 7. kl.

29.oktkl. 11.00 Genrasjonsgudstjeneste

NOVEMBER

02.novkl. 18.30 Ungdomsgruppa (UG) fra 7. kl.

03.novkl. 18.00 Kompefest

04.novkl. 17.00 Seminardager med Bjørn Hinderaker om Tro. Se FB for mer info

05.novkl. 11.00 Gudstjeneste m.søndagsskole

07.novkl. 17.00 Spiren barneforening Imekollen BHG

08.novkl. 19.30 Felles Bønn og lovsang (Norkirken Mandal)

09.novkl. 18.30 Ungdomsgruppa (UG) fra 7. kl.

12.novkl. 17.00 Smått & Stort - Flerkulturellt felleskap

15.novkl. 19.00 Bibeltime

16.novkl. 18.30 Ungdomsgruppa (UG) fra 7. kl.

19.novkl. 11.00 Gudstjeneste m. nattverd&søndagsskole

21.novkl. 17.00 Spiren barneforening Imekollen BHG

23.novkl. 18.30 Ungdomsgruppa (UG) fra 7. kl.

25.novkl. 14.00 JULEMESSE.

25.novkl. 17.00 JULEMESSE. 

30.novkl. 11.00 Formiddagstreff

30.novkl. 18.30 Ungdomsgruppa (UG) fra 7. kl.

DESEMBER

03.deskl. 11.00 Gudstjeneste m. søndagsskole

05.deskl. 17.00 Spiren barneforening Imekollen BHG

06.deskl. 19.30 Felles Bønn og lovsang (Misjonssalen)

07.deskl. 18.30 Ungdomsgruppa (UG) fra 7. kl.

10.deskl. 17:00 Vi synger Jula inn

14.deskl. 11.00 Formiddagstreff

14.deskl. 18.30 Ungdomsgruppa (UG) fra 7. kl.

17.deskl. 11.00 Gudstjeneste m. nattverd&søndagsskole

24.deskl. 15.30 Julegudstjeneste

bottom of page