Møteplan

Møter våren 2022

Bønnemøte hver tirsdag kl 10.00

09.jan    kl.     11.00    Gudstjeneste m/nattverd og Søndagsskole
13.jan    kl.     18.30    Ungdomsgruppa (UG) fra 7. kl.
16.jan    kl.     19.30    Kveldsmøte, Norveig Eikeland synger
18.jan    kl.     17.00    Spiren barneforening Imekollen BHG
20.jan    kl.     18.30    UG
23.jan    kl.     17.00    Smått og stort
27.jan    kl.     11.00    Formiddagstreff m/Stein Raunehaug
27.jan    kl.     18.30    UG
28.jan    kl.     19.30    Møtehelg med Stein Raunehaug
29.jan    kl.     19.30    Møtehelg. Lennart Nilsen synger
30.jan    kl.     11.00    Gudstjeneste med Søndagsskole
      

FEBRUAR    
01.feb    kl.     17.00    Spiren barneforening Imekollen BHG
03.feb    kl.     18.30    UG
06.feb    kl.     11.00    Gudstjeneste m/nattverd og søndagsskole
10.feb    kl.     18.30    UG
13.feb    kl.     11.00    Smått & Stort
15.feb    kl.     17.00    Spiren barneforening Imekollen BHG
17.feb    kl.     18.30    UG
20.feb    kl.     11.00    Gudstjeneste med søndagsskole
24.feb    kl.     11:00    Formiddagstreff
27.feb    kl.     19.30    Kveldsmøte
      

MARS    
01.mar    kl.     17.00    Spiren barneforening Imekollen BHG
03.mar    kl.     18.30    UG
06.mar    kl.     11.00    Gudstjeneste m/nattverd og søndagsskole
10.mar    kl.     18.30    UG
11-13/3    kl.         Vinterleir UG på Undeland
13.mar    kl.     19.30    Noreamøte - Konsert med "Fri  Hals"
15.mar    kl.     17.00    Spiren barneforening Imekollen BHG
17.mar    kl.     18.30    UG
18.mar    kl.     19.00    Vårutloddning
20.mar    kl.     17.00    Smått og stort
23.mar    kl.     19.00    Årsmøte
24.mar    kl.     18.30    UG Misjonssalen
27.mar    kl.     11.00    Gudstjeneste med søndagsskole
29.mar    kl.     17.00    Spiren barneforening Imekollen BHG
30.mar    kl.     19.00    Bibeluke. 2. bibeltimer  m/Kjell Dahlene
31.mar    kl.     11.00    Formiddagstreff
31.mar    kl.     18.30    UG
      

APRIL    
01.apr    kl.     19.00    Bibeluke. 2. bibeltimer  m/Kjell Dahlene
02.apr    kl.     19.00    Bibeluke. 2. bibeltimer  m/Kjell Dahlene
03.apr    kl.     11.00    Gudstjeneste m/nattverd og søndagsskole
07.apr    kl.     18.30    UG Misjonssalen
10.apr    kl.     17.00    Smått& Stort Palmesøndag
14.apr    kl.     18.00    Nattverdsmøte for hele familien - Skjærtorsdag
17.apr    kl.     11.00    1 Påskedag Gudstjeneste
20.apr    kl.     17.00    Dugnad
21.apr    kl.     18.30    UG
23.apr            Regionskonferanse Kvitsund Gymnas
24.apr    kl.     11.00    Konfirmasjonsgudstjeneste
26.apr    kl.     17.00    Spiren barneforening Imekollen BHG
28.apr    kl.     11.00    Formiddagstreff
28.apr    kl.     18.30    UG
      

Mai    
01.mai    kl.     11.00    Gudstejeneste med søndagsskoole
05.mai    kl.     18.30    UG
08.mai    kl.     17:00    Smått og stort
10.mai    kl.     17.00    Spiren barneforening Imekollen BHG
11.mai    kl.     19.00    Medlemsmøte
12.mai    kl.     18.30    UG Misjonssalen
15.mai    kl.     11.00    Gudstjeneste m/nattverd og søndagsskole
19.mai    kl.     18.30    UG
22.mai    kl.     11.00    Gudstejeneste med søndagsskoole
24.mai    kl.     17.00    Spiren barneforening Imekollen BHG
26.mai    kl.     19.30    Kveldsmøte - Kristi himmelfartsdag
29.mai    kl.     11.00    Gudstjeneste med søndagsskole
      

JUNI OG JULI    
02.jun    kl.     18.30    UG
06.jun    kl.     19.30    2. Pinsedag
08.jun    kl.     17.00    Spiren barneforening Imekollen BHG
09.jun    kl.     18.30    UG
12.jun    kl.     14.00    Hillestevnet/Felleskapstur til Hille
16.jun    kl.     18.30    UG Misjonssalen
19.jun    kl.     11.00    Gudstjeneste Med søndagsskole
23.jun    kl.     18.00    St. Hans feiring på Lordens
26.jun    kl.     11.00    Gudstjeneste m/nattverd og søndagsskole
05-10 juli        NLM Generalforsamling
17.jul    kl.     19.30    Kveldsmøte
31.jul    kl.     19:30    Kveldsmøte