top of page

Møteplan

Møter våren 2024

Bønnemøte hver tirsdag kl. 10.00

JANUAR

02.jan 09.jan FELLES BØNNEUKE - se info ark/FB.

04.jan 18.30 Ungdomsgruppa (UG) fra 7. kl.

07.jan 11.00 Gudstjeneste m/nattverd og søndagsskole

08.jan 19.00 Felles Bønneuke ( I Misjonssalen)

11.jan 18.30 Ungdomsgruppa (UG) fra 7. kl.

14.jan 11.00 Gudstjeneste med Søndagsskole

16.jan 17.00 Spiren barneforening Imekollen BHG

17.jan 19.00 Bibelkveld

18.jan 18.30 Ungdomsgruppa (UG) fra 7. kl.

21.jan 17.00 Smått og stort (flergenrasjonssamling)

25.jan 11.00 Formiddagstreff.

25.jan 18.30 Ungdomsgruppa (UG) fra 7. kl.

26.jan 19.30 Bibelhelg med Magne Birkedal

27.jan 19.30 Bibelhelg med Magne Birkedal

28.jan 11.00 Gudstjeneste med Søndagsskole

30.jan 17.00 Spiren barneforening Imekollen BHG

 FEBRUAR 

01.feb 18.30 Ungdomsgruppa (UG) fra 7. kl.

04.feb 11.00 Gudstjeneste m/nattverd og søndagsskole

07.feb 19.00 Bibelkveld

08.feb 18.30 Ungdomsgruppa (UG) fra 7. kl.

11.feb 19.30 Kveldsmøte

14.feb 17.00 Spiren barneforening Imekollen BHG

16.feb 18.30 Ungdomsgruppa (UG) fra 7. kl.

18.feb 11.00 Gudstjeneste med søndagsskole

22.feb 11:00 Formiddagstreff

25.feb 11.00 Gudstjeneste m/nattverd og søndagsskole

27.feb 17.00 Spiren barneforening Imekollen BHG

 29.feb 18.30 Ungdomsgruppa (UG) fra 7. kl.

MARS 

03.mar 11.00 Gudstjeneste med søndagsskole

06.mar 19.00 Årsmøte

07.mar 18.30 Ungdomsgruppa (UG) fra 7. kl.

8 til 10  mars Vinterleir UG på Undeland

10.mar 17.00 Smått og stort (flergenrasjonssamling)

12.mar 17.00 Spiren barneforening Imekollen BHG

13.mar 19.30 Felles Bønn og Lovsang - Life Mandal

14.mar 18.30Ungdomsgruppa (UG) fra 7. kl.

15.mar 19:30 Møtehelg med Espen Ottosen

16.mar 17:00 Spennende seminar med Espen Ottosen

17.mar 11.00 Gudstjeneste med søndagsskole

21.mar 11.00 Formiddagstreff

21.mar 18.30 Ungdomsgruppa (UG) fra 7. kl.

24.mar 11.00 Genrasjonsgudstjeneste Palmesøndag

28.mar 19.30 Nattverdsmøte - Skjærtorsdag

31.mar 11.00 1. Påskedag Gudstjeneste

 APRIL 

04.apr 18.30 Ungdomsgruppa (UG) fra 7. kl.

05.apr 19.00 Vårutloddning. 

07.apr 11.00 Gudstjeneste med søndagsskole

09.apr 17.00 Spiren barneforening Imekollen BHG

10.apr 19.30 Felles Bønn og Lovsang - Norkirken Hald

11.apr 18.30 Ungdomsgruppa (UG) fra 7. kl.

14.apr 11.00 Genrasjonsgudstjeneste

17.apr 19.00 Bibelkveld

18.apr 18.30 Ungdomsgruppa (UG) fra 7. kl.

19 til 21 april Felleskap Sør på Evjetun  (m.årsmøte)

23.apr 17.00 Spiren barneforening Imekollen BHG

24.apr 17.00 DUGNADSDAG

25.apr 11.00 Formiddagstreff

25.apr 18.30 Ungdomsgruppa (UG) fra 7. kl.

28.apr 11.00 Konfirmasjonsgudstjeneste

 Mai  

02.mai 18.30 Ungdomsgruppa (UG) fra 7. kl.

05.mai 11.00 Gudstjeneste m/nattverd og søndagsskole

07.mai 17.00 Spiren barneforening Imekollen BHG

09.mai 18.30 Ungdomsgruppa (UG) fra 7. kl.

12.mai 11.00 Gudstjeneste m.søndagsskole

15.mai 19.30 Felles Bønn og Lovsang - Sentrum memnig.

16.mai 18.30 Ungdomsgruppa (UG) fra 7. kl.

20.mai 19.30 Kveldsmøte 2. pinsedag 

22.mai 19.30 Felles Bønn og Lovsang - Oasen

22.mai 19.00 Israelsmøte

26.mai 11.00 Gudstjeneste m/søndagsskole

30.mai 18.30 Ungdomsgruppa (UG) fra 7. kl.

 JUNI OG JULI 

02.jun 11.00 Gudstjeneste m.nattverd og søndagsskole

06.jun 18.30 Ungdomsgruppa (UG) fra 7. kl.

09.jun 14.00 Hillestevnet/Felleskapstur til Hille

13.jun 18.30 Ungdomsgruppa (UG) fra 7. kl.

16.jun 11.00 Gudstjeneste med søndagsskole

23.jun 18.00 St. Hans feiring på Lordens

07.jul 19.30 Kveldsmøte

21.jul 19:30 Kveldsmøte 

bottom of page