NLM7.JPG

Denne måneden

2022

APRIL    
01.apr    kl.     19.00    Bibeluke. 2. bibeltimer  m/Kjell Dahlene
02.apr    kl.     19.00    Bibeluke. 2. bibeltimer  m/Kjell Dahlene
03.apr    kl.     11.00    Gudstjeneste m/nattverd og søndagsskole
07.apr    kl.     18.30    UG Misjonssalen
10.apr    kl.     17.00    Smått& Stort Palmesøndag
14.apr    kl.     18.00    Nattverdsmøte for hele familien - Skjærtorsdag
17.apr    kl.     11.00    1 Påskedag Gudstjeneste
20.apr    kl.     17.00    Dugnad
21.apr    kl.     18.30    UG
23.apr            Regionskonferanse Kvitsund Gymnas
24.apr    kl.     11.00    Konfirmasjonsgudstjeneste
26.apr    kl.     17.00    Spiren barneforening Imekollen BHG
28.apr    kl.     11.00    Formiddagstreff
28.apr    kl.     18.30    UG
      

Mai    
01.mai    kl.     11.00    Gudstejeneste med søndagsskoole
05.mai    kl.     18.30    UG
08.mai    kl.     17:00    Smått og stort
10.mai    kl.     17.00    Spiren barneforening Imekollen BHG
11.mai    kl.     19.00    Medlemsmøte
12.mai    kl.     18.30    UG Misjonssalen
15.mai    kl.     11.00    Gudstjeneste m/nattverd og søndagsskole
19.mai    kl.     18.30    UG
22.mai    kl.     11.00    Gudstejeneste med søndagsskoole
24.mai    kl.     17.00    Spiren barneforening Imekollen BHG
26.mai    kl.     19.30    Kveldsmøte - Kristi himmelfartsdag
29.mai    kl.     11.00    Gudstjeneste med søndagsskole

Misjonssalen

27.mar    kl.     11.00    Gudstjeneste med søndagsskole

29.mar    kl.     17.00    Spiren barneforening Imekollen BHG

30.mar    kl.     19.00    Bibeluke. 2. bibeltimer  m/Kjell Dahlene

31.mar    kl.     11.00    Formiddagstreff

31.mar    kl.     18.30    UG