NLM7.JPG

Denne måneden

2022

09. jan kl. 11.00 Gudstjeneste m/nattverd og Søndagsskole

13. jan kl. 18.30 Ungdomsgruppa (UG) fra 7. kl.

16. jan kl. 19.30 Kveldsmøte, Norveig Eikeland synger

18. jan kl. 17.00 Spiren barneforening Imekollen BHG

20. jan kl. 18.30 UG

23. jan kl. 17.00 Smått og stort.

27. jan kl. 11.00 Formiddagstreff m/Stein Raunehaug

27. jan kl. 18.30 UG

28. jan kl. 19.30 Møtehelg med Stein Raunehaug

29. jan kl. 19.30 Møtehelg. Lennart Nilsen synger

30. jan kl. 11.00 Gudstjeneste med Søndagsskole

Sjekk vår Facebook side for oppdatert info: https://www.facebook.com/MisjonssalenMandal

Eller ta kontakt via knappen under.