NLM7.JPG

Denne måneden

2022

Bønnemøte hver tirsdag kl 10.00


SEPTEMBER

22.sep kl.18.30 Ungdomsgruppa (UG) fra 7. kl.

25.sep kl.11.00 Gudstjeneste m. søndagsskole

27.sep kl.17.00 Spiren barneforening Imekollen BHG

29.sep kl.11:00 Formiddagstreff

29.sep kl.18.30 Ungdomsgruppa (UG) fra 7. kl.

   

OKTOBER

02.okt kl.11.00 Gudstjeneste m.søndagsskole

09.okt kl.19.30 Kveldsmøte 

11.okt kl.17.00 Spiren barneforening Imekollen BHG

13.okt kl.18.30 Ungdomsgruppa (UG) fra 7. kl.

14.okt kl.18.00 FESTEN! Kompe, basar og misjon i 50 år. 

16.okt kl.11.00 Festgudstjeneste

19.okt kl.19.30 Felles bønn og lovsang (Misjonssalen)

20.okt kl.18.30 Ungdomsgruppa (UG) fra 7. kl.

23.okt kl.11.00 Gudstjeneste m/søndagsskole

25.okt kl.17.00 Spiren barneforening Imekollen BHG

27.okt kl.11.00 Formiddagstreff

27.okt kl.18.30 Ungdomsgruppa (UG) fra 7. kl.

28.okt kl.19.30 Møtehelg med Per Tveten

29.okt kl.19.30 Møtehelg med Per Tveten

30.okt kl.11.00 Gudstjeneste m/nattverd, søndagsskole