top of page
NLM7.JPG

Denne måneden

2023

Bønnemøte hver tirsdag kl 10.00

Forsangergruppe - øvelse en gang pr. måned kontakt Roar Lundevik


JANUAR              

01 til 08.jan        FELLES BØNNEUKE - se info ark/FB.

03.jan    19.00     Felles Bønn og Lovsang Misjonssalen

05.jan    18.30     Ungdomsgruppa (UG) fra 7. kl.

08.jan    11.00     Gudstjeneste m/nattverd&søndagsskole

12.jan    18.30     Ungdomsgruppa (UG) fra 7. kl.

15.jan    11.00     Gudstjeneste med Søndagsskole

17.jan    17.00     Spiren barneforening Imekollen BHG

18.jan    19.00     Bibeltime

19.jan    18.30     Ungdomsgruppa (UG) fra 7. kl.

22.jan    11.00     Genrasjonsgudstjeneste

26.jan    11.00     Formiddagstreff m/Marit Andersen

26.jan    18.30     Ungdomsgruppa (UG) fra 7. kl.

27.jan    19.30     Møtehelg med Marit Andersen

28.jan    19.30     Møtehelg

29.jan    11.00     Gudstjeneste med Søndagsskole

31.jan    17.00     Spiren barneforening Imekollen BHG

https://www.facebook.com/MisjonssalenMandal

Månedens Gudstjenester: Join Us
bottom of page