top of page
NLM7.JPG

Denne måneden

2024

Bønnemøte hver tirsdag kl. 10.00

 

MARS

14.mar 18.30Ungdomsgruppa (UG) fra 7. kl.

15.mar 19:30 Seminar med med Espen Ottosen

16.mar 17:00 Spennende seminar med Espen Ottosen

17.mar 11.00 Gudstjeneste med søndagsskole

21.mar 11.00 Formiddagstreff

21.mar 18.30 Ungdomsgruppa (UG) fra 7. kl.

24.mar 11.00 Genrasjonsgudstjeneste Palmesøndag

28.mar 19.30 Nattverdsmøte - Skjærtorsdag

31.mar 11.00 1. Påskedag Gudstjeneste

 APRIL 

04.apr 18.30 Ungdomsgruppa (UG) fra 7. kl.

05.apr 19.00 Vårutloddning. 

07.apr 11.00 Gudstjeneste med søndagsskole

09.apr 17.00 Spiren barneforening Imekollen BHG

10.apr 19.30 Felles Bønn og Lovsang - Norkirken Hald

11.apr 18.30 Ungdomsgruppa (UG) fra 7. kl.

14.apr 11.00 Genrasjonsgudstjeneste

17.apr 19.00 Bibelkveld med Øystein Persson

18.apr 18.30 Ungdomsgruppa (UG) fra 7. kl.

19 til 21 april Felleskap Sør på Evjetun  (m.årsmøte)

23.apr 17.00 Spiren barneforening Imekollen BHG

24.apr 17.00 DUGNADSDAG

25.apr 11.00 Formiddagstreff

25.apr 18.30 Ungdomsgruppa (UG) fra 7. kl.

28.apr 11.00 Konfirmasjonsgudstjeneste

https://www.facebook.com/MisjonssalenMandal

bottom of page